Centre de Visió per Computador,
Universitat Autònoma de Barcelona,
Edifici O, Campus UAB, 08193 – Bellaterra,
Cerdanyola – Spain


Fax: +34 93 581 1670

Telephone: +34 93 581 3036


E-mail: joost [at] cvc [dot] uab [dot] es